Rafineria LOTOS, Gdańsk

Prace prowadzone w latach 2008-2010, związane z rozbudową rafinerii jako tzw. "Program 10+", który był największą inwestycją przemysłową ostatniej dekady w Polsce i uczynił gdańską rafinerię najnowocześniejszą w Europie
funkcja: kierownik robót prefabrykacji oraz montażu kontrukcji stalowych
CDU/VDU
Przygotowanie rysunków technologicznych, prefabrykacja oraz montaż wsporników pod rurociągi oraz drabin umożliwiających kominikację na instalacji CDU/VDU czyli podstawowym układzie instalacji służącej do przerobu ropy naftowej, składającej się z instalacji destylacji atmosferycznej CDU (z ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej VDU (z ang. Vacuum Distillation Unit).
Nalewak Bramowy
Budowa jednej z najnowocześniejszych na świecie pod względem technologii stacji nalewczych oleju napędowego. Nalewak jest dwustronny – posiada po jednym ramieniu nalewczym dla każdego toru. Do nalewu (na każdy z torów) podstawić można jednorazowo 15 cystern kolejowych. Średni czas nalewu jednej cysterny, w zależności od jej pojemności, kształtuje się w granicach od ok. 11 do ok. 14 min. Daje to możliwość zatankowania do pełna nawet 180 cystern kolejowych na dobę. Roczna wydajność nalewaka z obu ramion wynosi 2,6 mln ton
Konstrukcje pod rurociągi
Budowa ażurowej konstrukcji nośnej pod rurociągi wraz z pomostem transportowym przez tory kolejowe. Logistycznie skomplikowane zadanie ze względu na brak możliwości wstrzymania ruchu cystern. Zachowanie odpowiednich spadków przy ponad 200 metrowej długości instalacji zaliczało inwestycję do bardzo precyzyjnych

Gdańsk, zaplecze Opery Bałtyckiej

Prace związane z remontem Opery Bałtyckiej, który został przeprowadzony w 2009 roku
funkcja: kierownik robót prefabrykacji oraz montażu kontrukcji stalowych
Antresola w pomieszczeniach magazynowych
Zaprojektowanie, prefabrykacja oraz montaż antresoli wraz z komunikacją. Prace wymagające dużej precyzji oraz - ze względu na charakter obiektu - konieczności zapewnienia ciągłego nadzoru ze strony straży pożarnej
GŁÓWNA