WYBRANE INWESTYCJE

Ponad 10-letni staż w firmach wykonawczych, kilkuletni w jednostce samorządowej oraz doświadczenie  związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozwala mi zaprezentować Państwu najciekawsze realizacje, w których brałem udział na różnych szczeblach procesu inwestycyjnego

BUDOWNICTWO
KUBATUROWE

 
 

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE

 

BUDOWNICTWO
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ


BUDYNKI NIETYPOWE


ZABYTKI


OBIEKTY INŻYNIERYJNE


NAJCIEKAWSZE
WYZWANIA

 

DROGOWNICTWO

 

 

 

 
GŁÓWNA