Hala Olivia, Gdańsk

Remont stalowego dachu o konstrukcji sprężonej będącego w stanie określanym przez prawo budowlane jako awaria budowlana
funkcja: kierownik robót
Zdejmowanie warstw papy, blachy, łat, kontrłat oraz płyt azbestowych o łącznej masie około 700 ton
Odkryta podczas remontu hali awaria konstrukcji spowodowana popękanymi kablami sprężającymi
Konstrukcja z widocznymi płatwiami określającymi teraz wysokość dachu
Konstrukcja z widocznymi wzmocnieniami dźwigarów i cięgnami sprężającymi
Zakotwienie cięgien w blachach oporowych
Zgrzewanie papy nawierzchniowej na dachu hali (jasny kolor w celu uniknięcia nagrzewania się konstrukcji)
Reportaż z placu budowy
GŁÓWNA